על כיתת ברקת
– בכיתת ברקת ילדים בגילאי 3 – 6 שנים עד כיתה א'.
– ילדי כיתת ברקת זכאים לתקצוב של משרד החינוך.
– לכיתת ברקת חצרות גדולות עם מתקנים אתגריים שמתאימים לגילאי ילדי הכיתה. החצרות מחופות בדשא סינתטי ומוצלות בימי הקיץ.

מונטסורי בכיתת ברקת:
הלמידה מתבצעת בזמן מעגלי הלמידה באמצעות הקנייה אישית מהמדריך כשהילד בוחר את תחומי ההתעניינות שלו ומתקדם בקצב שלו. בסיום ההקניה הילד מתרגל באופן עצמאי את מה שלמד.
הילד לומד לקחת אחריות על הלמידה שלו, לעבור תהליך שלם מתחילתו ועד סופו וכך מעצים את המשמעת העצמית ואת יכולת הריכוז וכך מתפתחת אצל הילדים אהבת הלימוד בכלל והלימוד העצמי בפרט שמלווה אותם לאורך כל חייהם.
הבוגרים יהיו מוכנים למסגרת בית הספר ששם הם צריכים ללמוד באופן אינדיווידואלי ועצמאי ללא עזרת המבוגר ולקחת אחריות על קידומם האישי.

תחומי הלימוד בכיתה:
*התכנים מאושרים ע"י משרד החינוך
הצוות החינוכי של גן אלונה מכין פעילויות מגוונות התואמות את תחומי העניין ואת רמתם של הילדים ככל שרמת העניין ותשוקתם לידע מתעצמת, כך לומדים הילדים ללכת בעקבות סקרנותם בדרך של מחקר, התנסות וגילוי.

חשבון:
לומדים חשבון באמצעות שיטות ועזרים מיוחדים על פי שיטת מונטסורי ברמה של עד מיליון, חיבור וחיסור, כפל וחילוק.

שפה
פיתוח והעשרת אוצר המלים, קריאה וכתיבה ועוד באמצעות שיטות ועזרים מיוחדים של שיטת מונטסורי.

מדעים:
גיאוגרפיה: יבשות ומדינות העולם, הדגלים, שימוש בגלובוס ועוד.בוטניקה: חקר עולם הצומח. הילדים בכיתת ברקת מקימים גינה לימודית ומטפלים בה. לומדים על התפתחות הצמח ועל חלקיו ועוד.זואולוגיה: חקר מבנה גופם של בעלי חיים, אורחות חייהם, דרכי גידולם והתרבותם והיחסים בינם לבין סביבת חייהם. בכיתת ברקת מגדלים הילדים בעלי חיים ומטפלים בהם, לומדים על תהליכי התפתחות בעלי החיים ועוד.

חושים:
פיתוח החושים חשוב מאוד לקראת רכישת הקריאה והכתיבה. הלמידה היא באמצעות עזרים מיוחדים למונטסורי.

כישורי חיים:
פיתוח העצמאות בחיי היומיום: מזיגה, גירוד בפומפייה, הברגה, רכיסת כפתורים ועוד. הלמידה באמצעות חומרים הלקוחים מחיי היומיום כישורי חיים (הכנת אוכל, תפירה, שריכת שרוכים ועוד).

סדר היום בכיתת ברקת:
*במהלך השנה יתכנו שינויים בהתאם לצורכי הילדים, לרמת התפתחותם, לשינויים במזג האוויר, לימי פעילויות מיוחדות וכו'.

7:00:
שעת חצר וארוחת בוקר במזנון חופשי- במסגרת החינוך לעצמאות מכינים הילדים את ארוחת הבוקר בעצמם מתוך מגוון גדול המוצע לבחירתם. 

9:30:
מעגל למידה – צוות הגן מעביר הקנייה לכל ילד באופן אישי והילדים מתרגלים באופן עצמאי את מה שלמדו.

12:00:
ארוחת צהריים במזנון חופשי- הילדים עצמאים לבחור את מה שהם אוהבים ולמזוג לעצמם.

13:00:
חדר השינה נפתח ואפשר ללכת לישון.

15:00:
ארוחת מנחה במזנון חופשי,  מפגש מוזיקלי, שעת סיפור לפי בחירת הילדים.

16:00:
שעת חצר