קהילה בוגרת (ספיר וברקת)

גילאי 3 – 6 שנים
כיתות בפיקוח ותקצוב משרד החינוך.

הלמידה מתבצעת בזמן מעגלי הלמידה באמצעות הקנייה אישית לכל ילד כשהילד בוחר את תחומי ההתעניינות שלו ומתקדם בקצב שלו. בסיום ההקניה הילד מתרגל באופן עצמאי את מה שלמד, באמצעות משחק.

הילד לומד לקחת אחריות על הלמידה שלו ועל המטלות האישיות, לעבור תהליך שלם מתחילתו ועד סופו וכך מעצים את המשמעת העצמית ואת יכולת הריכוז.
כך מתפתחת אצל הילדים אהבת הלימוד בכלל והלמידה העצמית בפרט שמלווה אותם לאורך כל חייהם. הבוגרים יהיו מוכנים למסגרת בית הספר ששם הם צריכים ללמוד באופן אינדיבידואלי ועצמאי ללא עזרת המבוגר ולקחת אחריות על קידומם האישי.
הצוות החינוכי של גן אלונה מכין פעילויות מגוונות התואמות את תחומי העניין ואת רמתם של הילדים. ככל שרמת העניין ותשוקתם לידע מתעצמת, כך לומדים הילדים ללכת בעקבות סקרנותם בדרך של מחקר, התנסות וגילוי. תכנית הלימוד כוללת חשבון, שפה, חושים, מדעים (גיאוגרפיה, בוטניקה, זואולוגיה), כישורי חיים (הכנת אוכל, תפירה, שריכת שרוכים ועוד) ומוזיקה. תכני הלימוד מאושרים ע"י משרד החינוך.