תכנית הלימוד ב"גן אלונה":

תכנית הלימוד בגנינו מבוססת על שיטת מונטסורי ובהתאמה לתכנית הלימוד של משרד החינוך.

בתחילת כל שנה מתקיימת ישיבת פדגוגית של כל הצוות החינוכי של "גן אלונה", שמטרתה לבנות מערך לימודים שנתי בהתאם לתכנית הלימוד של משרד החינוך, ובהתייחס לרמות הגיל השונות. בנוסף לכך מתקיימות ישיבות צוות נוספות שמטרתן לפתח תכניות חינוכיות ודידקטיות לכל נושא.

פירוט על תכני הלימוד: