.

.

.

שעות פעילות הגן הן מ- 7:00 עד 17:00  

החופשות מעטות בדומה לארגון הגנים הפרטיים