בכיתה התלמיד לומד במרחב לימודים פתוח ושעות גמישות, והוא לומד מספר רב של נושאים ותחומים בו זמנית, כך שבמהלך שעות הלימוד יכול התלמיד להתנסות במספר רב של תחומי לימוד, הן של מקצועות הליב"ה והן העשרה.
סביבת הלימוד:
תרשים מודל למידה בכיתה קונבנציונלית :

בתרשים ניתן לראות כי כל תלמיד הוא שונה ומיוחד, לכל תלמיד צבע אחר.
לכל תלמיד אזור מצומצם וקבוע במרחב הכיתתי.
הצינור המרכזי להעברת הידע היא המחנך, כשהדרך שלה היא אחת ולא מתאימה לכל הילדים השונים.

תרשים מודל למידה בכיתה בבית הספר "החופש לבחור"  (על פי המודל המשולש: מחנך- תלמיד- סביבה מובנית) :

בתרשים ניתן לראות כי כל תלמיד הוא שונה ומיוחד, לכל תלמיד צבע אחר ולכן כל תלמיד לומד ופועל בסביבה המובנית לפי הצורך שלו וכל תלמיד רשאי לבחור אם ללמוד בשולחן נפרד, עם בן זוג או בקבוצה.
ההתנהלות במרחב הלימוד הכיתתי היא אקטיבית ולכן יש תנועה בכיתה. תלמידים הולכים, סוחבים חפצים, מבצעים פעולות בעזרת הידיים ומשתפים פעולה עם תלמידים אחרים בכיתה.
בסביבה המובנית מטבח חופשי לשימוש התלמידים להכנת ארוחת בוקר, מדפים שבהם עזרי הלימוד, מבחר סוגי שולחנות ושטיחים ועוד.