מסיבת חנוכה יהלום
יהלום- 11-12.4.10
יהלום 27.4.10
יהלום 25.3.10
יהלום- שבוע ראשון בגן- ספטמבר 2010